ارسال به دوستان نسخه چاپی
پنج شنبه، ۸ مرداد ۱۳۹۴ -


  
مدیربرنامه ریزی شرکت کاشی وسرامیک الوند قزوین: قیمت مواد اولیه کاشی وسرامیک افزایش یافته است
مدیربرنامه ریزی، مهندسی و تحقیق شرکت کاشی وسرامیک الوند استان قزوین: با توجه به افزایش رقبای تولیدکنندگان کاشی وسرامیک افزایش قیمت این محصول درداخل بازار کمتر از افزایش مواد اولیه این محصول صورت می گیرد.

 به گزارش سرامیران به نقل از خبرگزاری اقتصادی ایران کیوان جعفری  با بیان این مطلب افزود:  قیمت مواد اولیه کاشی وسرامیک در سال جاری حدود20 الی 25درصد افزایش یافته است.

کیوان جعفری گفت :با توجه به اینکه عمده ترین مواداولیه این محصول ازخارج تهیه می شود افزایش نرخ یورو و تعرفه های موجوداز عوامل تاثیر گذار برافزایش قیمت مواداولیه تهیه شده از خارج  است.

وی افزود: شرکت هایی که به تولید مواد اولیه می پردازند نیز با افزایش قیمت در وارد کردن برخی مواد واقدام مواجهند که این باعث می شود قیمت مواد اولیه نیزافزایش یابد.

مدیربرنامه ریزی، مهندسی و تحقیق شرکت کاشی وسرامیک الوند استان قزوین گفت: در 10سال گذشته افزایش قیمت مواد اولیه این محصول روند صعودی بسیارجزیی داشته ولی در 2 سال اخیر این روند بسیارافزایش یافته به طوری که نسبت به سال های گذشته حدود 25 درصد افزایش یافته است.

جعفری افزود: تهیه مواد اولیه لعاب به طور متوسط  نسبت به سال های گذشته تقریبا 50درصد افزایش یافته است.

وی بیان کرد: برای تهیه مواد اولیه بدنه کاشی که در داخل تهیه می شود شامل خاک و افزودنی ها مشکلی نداریم.

جعفری افزود: با توجه به افزایش رقبای این محصول در داخل و خارج افزایش قیمت در داخل بازار کمتر از افزایش مواد اولیه این محصول صورت می گیرد که باعث می شود سود کمتری از این محصول نصیب تولید کنندگان شود.

وی گفت : قیمت این محصول در بازار به طور میانگین حدود 5الی 10درصد افزایش یافته است که این افزایش به هیچ عنوان به نفع تولید کنندگان داخلی نیست.

جعفری افزود: با توجه به رقبای این محصول در بازار مجبور هستیم قیمت و میزان تولیدات خود را از یک حد بالا تر نبریم.

وی اظهار کرد: واردات محصولات کشورهای اسپانیا و ایتالیا در کشورمشتری های خاص خود را دارد ولی محصولات کشورچین بازار محصولات داخلی را با مشکل مواجه کرده است و محصولات کشور چین از نظر قیمت گران تر و ازنظر کیفیت پایین تر ازمحصولات داخلی است.

جعفری بیان کرد: با توجه به اینکه تولیدات داخلی طبق استاندارد های اروپایی تولید می شود وسخت گیری های بسیاری در خصوص کیفیت صورت می گیرد ولی چون در کشور ما فرهنگ خرید جنس خارجی افزایش یافته ، مصرف تولیدات داخلی با مشکل مواجه شده است.

وی افزود: با توجه به وارداتی که از این محصول می شود افزایش قیمت این محصول در بازار یک نوع ریسک است.

جعفری گفت: شرکت های خصوصی  تولید کننده این محصول چون با هزینه های متغییر کمتری روبروهستند وبرای ورود به بازار راحت ترمی توانند قیمت را دربازارافزایش و کاهش دهند.

وی افزایش تعرفه وعدم هماهنگی در واردات این محصول با تولید کنند گان داخلی را از مشکلات مهم تولید کنندگان داخلی این محصول بیان کرد.

مدیربرنامه ریزی، مهندسی و تحقیق شرکت کاشی وسرامیک الوند استان قزوین اظهار کرد: قیمت تمام شده تولیدات کشور چین تقریبا 50 درصد کمتراز تولیدات داخلی مااست.

جعفری افزود: صادرات برای تولید کنند گان داخلی زیاد به نفع نیست چون تولید کنندگان داخلی از مشوق های صادراتی و تسهیلات کمتری برخوردارهستند.

وی گفت: تولید کنندگان داخلی بیشتر سعی می کنند بازار داخلی را  حفظ کنند تا اینکه بحث صادرات راافزایش دهند.

جعفری درخصوص ضایعات محصولات کاشی و سرامیک  نیزافزود: با توجه به اینکه ضایعات تولید کاشی وسرامیک این محصول بسیار زیاد می باشد ولی عمدتا ضایعات به نوعی فروش می رود.

مدیربرنامه ریزی، مهندسی و تحقیق شرکت کاشی وسرامیک الوند استان قزوین با بیان مطلب فوق افزود: درحال حاضرضایعات بدنه کاشی و سرامیک مجدد درخود بدنه استفاده می  شود وضایعات لعاب بیشتربه شرکت های سنتی فروخته وهمچنین ضایعات محصول نهایی را به شرکت های که درزمینه برش کارمی کنند به فروش می رسد.

وی بیان کرد: عدم کنترل تولید نقش بسزایی درایجاد ضایعات دارد که باید در این زمینه کنتر ل های بیشتری صورت گیرد.

جعفری اظهار کرد: میزان ضایعات هیچ وقت به صفر نمی رسد ولی می توان میزان آن را کاهش داد.

وی گفت : نیروی انسانی شرکت مهم ترین عامل برای کنترل خط تولید است که باید در این زمینه کنتر ل بیشتری داشته باشد.

جعفری با اشاره به نقش انجمن کاشی و سرامیک  بیان کرد: انجمن می تواند یک رابطه ای برای تولید کنندگان داخلی با وزارت صنایع و بازرگانی باشد ودر تعیین کاهش تعرفه ها و افزایش مشوق ها در تولید کا شی و سرامیک موثر باشد.

وی اظهارکرد: تاکنون انجمن کاشی و سرامیک نقش موثری درهم سوکردن افکار تولید کنند گان با وزارت صنایع داشته است.

جعفری بیان کرد: این شرکت تنها شرکتی است که در نمایشگاه های ایتالیا با نام "چر سای" واسپانیا با نام "سوی ساما"که برگزار کننده بزرگترین نمایشگاه کاشی و سرامیک هستند دارای غرفه ثابت  است.

وی افزود: بازخورد حضوردرنمایشگاه بسیار بالا است وشرکت های آمریکایی عمده ترین مصرف کنندگان این محصول هستندولی با توجه به مشکلات سیاسی با این کشور نمی توانیم در آن جا حضورخوبی داشته باشیم.

جعفری بیان کرد: درکشورهای اروپایی ازاین محصول به عنوان  یک کالای لوکس نگاه می شود و در آمریکا نیز که بیشتر ساکنین با تغییر مکان ؛ سرویس های کاشی را تغییر می دهند و سرانه مصرف این محصول در کشورهای آمریکایی بسیار بالا است.

وی افزود: بیشترین مصرف را درحال حاضر شهر دبی دارد چون ساخت و سازدراین منطقه بالا است.

جعفری گفت: در ایران مصرف سرانه هر فرد2ونیم متر مربع در سال است و مصرف سرانه شهر دبی 9متر مربع به ازای هرفرد است.

مدیربرنامه ریزی، مهندسی و تحقیق شرکت کاشی وسرامیک الوند استان قزوین بیان کرد: بیشتر شرکت های تولید کننده بازارمنطقه ای خودرا پوشش می دهند که این شرکت سعی دارد مناطق بیشتری را  تحت پوشش قرار دهد.

وی افزود: با توجه به عمده ساخت و سازهایی که الان در کشور ما صورت می گیرد مصرف کاشی افزایش یافته است.

جعفری بیان کرد: متاسفانه در برخی از مناطق دور هنوز فرهنگ استفاده از کاشی و سرامیک به درستی در سرویس های بهداشتی صورت نمی گیرد وازمصالحی مثل سیمان استفاده می کنند.

وی افزود: درایران کاشی و سرامیک های به روز فقط در ساخت و سازها و مواقعی که منزل را نوسازی می کنند استفاده می شود.

جعفری اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر کاشی جایگزین سنگ در مصرف کف شده است میزان مصرف کاشی کف بسیار بالا رفته است و همچنین پیش بینی می شود تا چند سال آینده میزان مصرف کاشی کف وکاشی " پر سلانی" افزایش قابل توجه ای داشته باشد.

مدیربرنامه ریزی، مهندسی و تحقیق شرکت کاشی وسرامیک الوند استان قزوین بیان کرد: این شرکت دارای 3کارخانه است که در اولی کاشی دیواری تقریبا 4و نیم میلیون متر مربع درسال تولید و کاشی کف 2میلیون مترمربع در سال تولید دارد که از سایز 20در20تا30در 60 تولید می کند.

وی افزود: در کارخانه دومی کاشی کف 4و نیم میلیون متر مربع در سایز های 20در 20تا 60در60 تولید می شود وهمچنین در کارخانه سومی کاشی گرانیتی و پور سلانی لعاب دار و گرانیتی های تکنیکال که تولید این محصول با آخرین تکنولوژی روز دنیا است که قابلیت رقابت با سنگ در نمایشگاه سنگ تهران بود که به عنوان سنگ مصنوعی رقیب سنگ با کیفیت بالا و قیمت پایین قرار گرفت.

وی افزود: تولید کاشی "گرانیتی" و" پورسلانی" لعاب دار3میلیون متر مربع در سال است که با توجه به نیاز بازاراین میزان تغیر می کند که در سایزهای 30در60تا60در 90 تولید می شود.

جعفری بیان کرد: تولیدات این شرکت 20درصد مربوط به صادرات است که به کشور های عراق، افغانستان و ترکیه صادر می کند.

وی اظهار کرد: اگر شرکتی بخواهد تولیدات خود را از نظر کیفیت بالا ببرد باید ماشین آلات تولید شرکت را با توجه به رشد تکنولوژی همراه سازد که درخرید ماشین آلات تولید با توجه به تکنولوژی هیچ مشکلی وجود ندارد.

جعفری افزود: تولید کاشی دیواری در کارخانه الوند 1، تولید کاشی کف به صورت تخصصی در کارخانه الوند2 و تولید کاشی کاشی گرانیتی و پور سلانی لعاب دار و گرانیتی های تکنیکال در کارخانه الوند3 از برنامه های اصلی این شرکت است.

اکونیوز ۲ خرداد ۱۳۸۷ ۱۵:۱۷
 نظر بازدید کنندگان محترم  

نام فرستنده :
پست الکترونیک : *  
عنوان : *
تو ضیحات :
*
* :  ضروری

 

صفحه نخست | اخبار صنایع کانی غیر فلزی | تازه های علمی | صنایع | خبرگان و متخصصین  | صنایع کانی غیر فلزی در بورس | فرصت های سرمایه گذاری | کتب، نرم افزار و نشریات | تاریخ هنر شیشه و سرامیک  | سمینارها و نمایشگاهها | مناقصات داخلی | قوانین و مقررات | فرهنگ واژه ها | گالری عکس | استانداردها | اطلاعات بازار | بانک اطلاعات سیمان | بانک اطلاعات  | بانک اطلاعات شیشه | تولید کنندگان سیمان | خدمات RSS | تولید کنندگان شیشه | بانک اطلاعات کارجویان  | امکانات ویژه  | درج اطلاعات شرکتها
طراحی سایت، هاست (هاستینگ)، ثبت دامنه - رادکام